Kommisjonssal

Selje sykkelen din?

Vi har etterspørsel etter brukte motorsyklar og tilbyr nå kommisjonssal. Du leverer motorsykkelen inn til oss inkludert eventuelt utstyr så ordnar vi resten.

Fordelane for seljar;

 • Du får eit flott utstillingsvindauge for motorsykkelen din, med eksponering på Instagram, Facebook, Finn.no og i butikken vår.
 • Om det skulle oppstå noko med sykkelen i etterkant, er det oss kjøper skal forholda seg til.
 • Du får pengane inn på konto med ein gang sykkelen er seld.

Fordel for kjøper:

 • Alle syklar seld av oss, går vi gjennom på verkstaden og sjekkar at dei fungerer som dei skal.
 • Om det mot formodning skulle oppstå problem med sykkelen er det Døskeland Marine AS som står som seljar. Ved eventuelle garanti og reklamasjonskrav er det vi som ordnar opp.
 • Vi hjelper deg gjerne med transport, finansiering, utstyr mm.

Vi tar 10.000 inkl mva for sal av sykkel i kommisjon. Service og eventuelle rep. kostnad kjem i tillegg.

Gangen i det:

 • Kontakt oss og fortel at du vil selje sykkelen din i kommisjon.
 • Vi blir einige om ein salspris. Denne bør være realistisk i forhold til kva marknaden er villig til å betale, om responsen ute blir blir vi einige om å justere prisen etterkvart.
 • Sykkelen og utstyr overleverast Døskeland Marine AS, all relevant informasjon som tidlegare reperasjonen, problem, servicehistorikk skal opplysast om.
 • Vi utfører evt. service etter avtale og annonserer sykkelen på finn.no. Den blir og publisert på vår Instagram og Facebook konto.
 • Når sykkelen er solgt og betalt blir salgssum – (gebyr og servicekostnad) overført selger.

Ta kontakt på alex@doskeland.net – Hans Alexander Døskeland – 958 66 866 eller ta turen innom oss!