Vinterlagring

Vi held på å prosjektere industrihall for vinterlagring, verkstad og utstilling rett ved nye E39 på Sande. Hallen blir isolert med mogleheit for frostfri lagering av din båt. Med 8 meter innvendig høgde skal det være mogleheit for utviding med reoler for lagring av båtar i høda.

Om du ønsker lagring av båt med mulighet for å få utført vinterkonservering, service, bunnstoffing mm ta kontakt på mail alex@doskeland.net . Om alt går etter planen skal hallen stå ferdig høsten 2017.

Nyhall